Kinderen en jongeren

De Praktijk heeft contracten met de gemeentes binnen de regio Zuid-Kennemerland en de regio IJmond. Voor deze gemeentes geldt dat er vergoede zorg geboden kan worden binnen de Basis GGZ (BGGZ ) voor kinderen tot 18 jaar. Dit betekent dat de gemeente waar het kind woont, de behandeling betaalt. Met de gemeenten Haarlem, Bloemendaal, Zandvoort, Heemstede, Velsen, Beverwijk en Heemskerk heb ik contracten.

Verwijsbrief
Om voor een gemeentelijke vergoeding in aanmerking te komen, is een verwijsbrief van een (huis)arts nodig óf een toekenning van het Centrum van Jeugd en Gezin (CJG). Daarin moet vermeld staan dat er een vermoeden is van een psychische stoornis (een DSM-5 classificatie). Bijvoorbeeld een angststoornis, depressie of PTSS. Daarnaast moet vermeld staan dat er wordt verwezen voor behandeling binnen de generalistische basis-ggz.

Vergoeding intake en behandeling
Bij een geldige verwijsbrief vergoedt de gemeente maximaal 16 gesprekken. Dat is inclusief de intake. Ik declareer de kosten van de behandeling rechtstreeks bij de gemeente. Voor behandeling geldt geen eigen risico.

Zelf betalen
Het is ook mogelijk om de behandeling helemaal zelf te betalen. Een voordeel is dat er dan geen verwijsbrief of toekenning nodig is. Individuele sessies kosten 95 euro per 45 minuten.

Niet nagekomen afspraken
Afspraken kunnen kosteloos worden afgezegd tot 24 uur van tevoren. Bij een latere afzegging wordt 50 euro in rekening gebracht. De gemeente vergoedt deze kosten niet.

Volwassenen

Behandeling van psychische klachten van volwassenen valt binnen de Basisverzekering van de zorgverzekering.

Verwijsbrief
Om voor vergoeding in aanmerking te komen, heb je een verwijsbrief van je (huis)arts nodig. Daarin moet vermeld staan dat er een vermoeden is van een psychische stoornis (een DSM-5 classificatie). Bijvoorbeeld (een vermoeden van een) angststoornis, depressie of PTSS. 

Vergoeding door zorgverzekeraars
Heb je een restitutie polis, dan wordt meestal 100 % vergoed van het declaratiebedrag. Heb je een natura polis, dan wordt meestal 60 tot 85% van het declaratiebedrag vergoed door je zorgverzekeraar. Het restbedrag betaal je zelf. Informeer vooraf goed bij je zorgverzekeraar wat er vergoed wordt vanuit de polis die je hebt afgesloten en welke specifieke voorwaarden er gelden. 

Een overzicht met restitutiepolissen klik hier

Om onafhankelijk te blijven en de beste zorg te kunnen bieden, heb ik geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten.

Facturatie
Je ontvangt maandelijks een factuur, die je zelf betaalt . Deze factuur kan ingediend worden bij je zorgverzekeraar voor de vergoeding van (een deel van) de kosten.

De tarieven in de geestelijke gezondheidszorg worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). In mijn praktijk worden NZA-tarieven gehanteerd zonder extra toeslagen. De indirecte-/administratietijd is in het tarief verwerkt. E-mail en telefonisch contact vallen onder directe tijd en worden ook als zodanig in rekening gebracht. Overzicht NZa tarieven   kik hier

Eigen risico
Het jaarlijkse eigen risico wordt altijd eerst aangesproken (als dit nog niet door andere zorgkosten gebruikt is). Het eigen risico bedraagt 385 euro in 2023, dit kan hoger zijn als je hebt gekozen voor premiekorting..

Zelf betalen
Het is ook mogelijk om je behandeling helemaal zelf te betalen. Een voordeel is dat er dan geen verwijsbrief nodig is. 

Niet nagekomen afspraken
Afspraken die minder dan 24 uur van tevoren worden afgezegd (ook met geldige reden), worden in rekening gebracht. Er wordt een factuur gestuurd van 50 euro. Je zorgverzekeraar vergoedt deze kosten niet.


Relatietherapie

Relatietherapie wordt in de regel niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Een verwijsbrief van de huisarts is in dit geval niet nodig.

Vergoeding via een aanvullende verzekering

Relatietherapie kan deels worden vergoed via een aanvullende verzekering voor alternatieve hulpverlening; psychosociale zorg. Vraag dit na bij jouw ziektekostenverzekeraar.

Facturatie

Een relatiegesprek van 75 minuten kost € 118 euro. Een sessie van 90 minuten kost € 142 euro. Meestal wordt een reeks van 5 gesprekken afgesproken. De betaling gaat op basis van de factuur die ik je stuur. Er wordt geen btw in rekening gebracht.

Als een aantal relatiegesprekken plaatsvindt als onderdeel van een individuele behandeling dan worden de kosten (gedeeltelijk) vergoed vanuit de generalistische basis-ggz (zorgverzekeraar bij volwassenen of de gemeente bij kinderen).

Niet nagekomen afspraken
Afspraken kunnen kosteloos worden afgezegd tot 24 uur van tevoren. Bij een latere afzegging wordt 75 euro in rekening gebracht.