Kinderen en jongeren

De Praktijk heeft contracten met de gemeentes binnen de regio Zuid-Kennemerland en de regio IJmond. Voor deze gemeentes geldt dat er vergoede zorg geboden kan worden binnen de Basis GGZ (BGGZ ) voor kinderen tot 18 jaar. Dit betekent dat de gemeente waar het kind woont, de behandeling betaalt. Met de gemeenten Haarlem, Bloemendaal, Zandvoort, Heemstede, Velsen, Beverwijk en Heemskerk heb ik contracten.

Verwijsbrief
Om voor een gemeentelijke vergoeding in aanmerking te komen, is een verwijsbrief van een (huis)arts nodig óf een toekenning van het Centrum van Jeugd en Gezin (CJG). Daarin moet vermeld staan dat er een vermoeden is van een psychische stoornis (een DSM-5 classificatie). Bijvoorbeeld een angststoornis, depressie of PTSS. Daarnaast moet vermeld staan dat er wordt verwezen voor behandeling binnen de generalistische basis-ggz.

Vergoeding intake en behandeling
Bij een geldige verwijsbrief vergoedt de gemeente maximaal 16 gesprekken. Dat is inclusief de intake. Ik declareer de kosten van de behandeling rechtstreeks bij de gemeente. Voor behandeling geldt geen eigen risico.

Zelf betalen
Het is ook mogelijk om de behandeling helemaal zelf te betalen. Een voordeel is dat er dan geen verwijsbrief of toekenning nodig is. Individuele sessies kosten 95 euro per 45 minuten.

Niet nagekomen afspraken
Afspraken kunnen kosteloos worden afgezegd tot 24 uur van tevoren. Bij een latere afzegging wordt 50 euro in rekening gebracht. De gemeente vergoedt deze kosten niet.

Volwassenen

De zorg die ik aan volwassenen bied, valt onder de basis-ggz. Deze zorg wordt onder voorwaarden (gedeeltelijk) vergoed door verzekeraars.

Verwijsbrief
Om voor vergoeding in aanmerking te komen, heb je een verwijsbrief van je (huis)arts nodig. Daarin moet vermeld staan dat er een vermoeden is van een psychische stoornis (een DSM-5 classificatie). Bijvoorbeeld een angststoornis, depressie of PTSS. Daarnaast moet vermeld staan dat je wordt verwezen voor behandeling binnen de generalistische basis-ggz.

Vergoeding door zorgverzekeraars
Om onafhankelijk te blijven in mijn werk, heb ik geen contracten afgesloten met verzekeraars. Dat betekent dat je zelf bij je verzekeraar moet nagaan welk percentage van de behandeling wordt vergoed. Vraag daarbij specifiek om vergoeding van behandeling door een niet-gecontracteerde GZ-psycholoog. Heb je een natura polis, dan wordt meestal 60 tot 85% van het declaratiebedrag vergoed door je zorgverzekeraar. Het restbedrag betaal je zelf. Met een restitutiepolis krijg je doorgaans een hogere vergoeding dan met een naturapolis.Een overzicht met restitutiepolissen klik hier

Facturatie
Conform de regels van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en zorgverzekeringswet maak ik pas aan het eind van de behandeling de factuur op. Het factuurbedrag dient binnen twee weken betaald te worden. Vervolgens dien je zelf de factuur in bij je zorgverzekeraar. Ik hanteer de tarieven die zijn vastgesteld door de NZa en geen extra kosten. Overzicht NZa tarieven 2021  klik hier

Eigen risico
Via de basisverzekering heeft elke volwassene een wettelijk verplicht eigen risico van 385 euro per jaar.

Zelf betalen
Het is ook mogelijk om je behandeling helemaal zelf te betalen. Een voordeel is dat er dan geen verwijsbrief nodig is. Individuele sessies kosten 95 euro per 45 minuten.

Niet nagekomen afspraken
Afspraken kunnen kosteloos worden afgezegd tot 24 uur van tevoren. Bij een latere afzegging wordt 50 euro in rekening gebracht. Je zorgverzekeraar vergoedt deze kosten niet.

Per 1-1-2022 komt er een nieuw stelsel voor volwassenen, het Zorgprestatiemodel. Informatie hierover: klik hier . Eind december 2021 zal deze pagina worden aangepast naar de nieuwe regelgeving.

Relatietherapie

Relatietherapie wordt in de regel niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Een verwijsbrief van de huisarts is in dit geval niet nodig.

Vergoeding via een aanvullende verzekering

Relatietherapie kan deels worden vergoed via een aanvullende verzekering voor alternatieve hulpverlening; psychosociale zorg. Vraag dit na bij jouw ziektekostenverzekeraar.

Facturatie

Een relatiegesprek van 75 minuten kost € 118 euro. Een sessie van 90 minuten kost € 142 euro. Meestal wordt een reeks van 5 gesprekken afgesproken. De betaling gaat op basis van de factuur die ik je stuur. Er wordt geen btw in rekening gebracht.

Als een aantal relatiegesprekken plaatsvindt als onderdeel van een individuele behandeling dan worden de kosten (gedeeltelijk) vergoed vanuit de generalistische basis-ggz (zorgverzekeraar bij volwassenen of de gemeente bij kinderen).

Niet nagekomen afspraken
Afspraken kunnen kosteloos worden afgezegd tot 24 uur van tevoren. Bij een latere afzegging wordt 75 euro in rekening gebracht.