Beroepscode

Psychologen moet zich houden aan gedragsregels, die zijn opgesteld door het Nederlands Instituut van Psychologen. De beroepscode vindt u hier.

Kwaliteitsstatuut

Aanbieders van volwassenen GGZ in de verzekeringswet zijn sinds 1 januari 2017 verplicht om een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Het kwaliteitsstatuut ligt ter inzage op de praktijk.

Klachten

Bent u niet (helemaal) tevreden over de behandeling? Bespreek dit dan alstublieft zo snel mogelijk met me. Komen we er samen niet uit? Dan kunt u om bemiddeling vragen of een klacht indienen bij beroepsorganisatie NVGzP.

Rechten

Bij het aangaan van een psychologische behandeling is er sprake van een wettelijke overeenkomst met rechten en plichten. Deze staan omschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).