Baby's, (jonge) kinderen, ouders, zwangeren, 

jongeren en volwassenen.

Welkom bij psychologiepraktijk Ilse Lagas

Vaak gaan zorgen vanzelf weer over, maar niet altijd of bij iedereen gaat het altijd makkelijk: opgroeien als kind of jongere, jezelf een goede ouder voelen, de omgang binnen het gezin of intimiteit in de partnerrelatie. Als problemen langer duren of je komt er zelf of samen niet uit, dan kan dat een reden zijn om professionele hulp te zoeken.

Ik bied psychologische behandeling aan kinderen, jongeren en (jong)volwassenen, stellen en gezinnen. De behandelingen vinden plaats binnen de generalistische basis-ggz, die bedoeld is voor lichte tot matige psychische klachten.

Wachttijd: Op dit moment heb ik wachtlijst van twee a drie maanden voor nieuwe aanmeldingen (update juni 2024).

Voor een telefonische kennismaking is geen wachttijd.

Na een intakegesprek (eerste gesprek) is er geen wachttijd meer en wordt direct met de behandeling gestart.


Belangrijke mededeling over de jeugdhulp (0 tot 18 jaar):

In de gemeenten van de regio Zuid-Kennemerland en IJmond waar ik vanuit mijn praktijk zorg bied, is per januari 2024 het jeugdzorgbeleid aangepast. Dit heeft grote consequenties voor mijn werk en de manier van zorg te bieden. In dit bericht is hierover meer uitleg te vinden.

Door een opgelegd budgetplafond zal ik in de loop van het jaar geen nieuwe kinderen en gezinnen kunnen aannemen en mogelijk geen zorg meer kunnen bieden. Tevens kan ik door de veranderingen minder samenwerken met collega’s, geen overbruggingszorg bieden bij doorverwijzing en trajecten kunnen regelmatig niet verlegd worden.

Met onze vereniging van vrijgevestigden (0 tot 23)  komen we op voor de toegang tot jeugdhulp en de consequenties van het gemeentebeleid voor jeugdigen en hun gezinnen.
Ons zoontje heeft op 2 jarige leeftijd vanwege langdurig ziekzijn en ziekenhuisopnames trauma opgelopen. Wij zijn met hem op 4 jarige leeftijd bij Ilse gekomen. Hij werd 8x per nacht wakker en had verlatingsangst. Tevens merkten wij dat hij in zijn ontwikkeling stagneerde en hij  had moeite met volledig zindelijk worden. Na een aantal fijne gesprekken zijn we gestart met EMDRtherapie. Dankzij alle hulp en gesprekken met Ilse hebben wij een heel ander kind gekregen! Hij is vrolijker, heeft enorme sprongen gemaakt in zijn ontwikkeling en hij is volledig zindelijk. Ook als ouders hebben wij veel geleerd en wij zijn als gezin veel dichter bij elkaar komen te staan. Wij zijn Ilse dankbaar voor al haar steun en adviezen.

Moeder van T

Kleine kinderen, kleine zorgen, grote kinderen, grote zorgen. Althans, zo luidt het gezegde. Maar de zorgen van onze 11-jarige dochter werden voor ons toch een grote zorg. Vanaf haar zesde jaar leverde de omgang met haar vriendinnen regelmatig spanning op. Dit uitte zich in toenemende mate fysiek, in de vorm van dwangmatige bewegingen van ledematen en gezicht. 
Om te leren omgaan met de spanning, maar ook om te voorkomen dat zij gepest zou worden vanwege haar tics, hebben wij de hulp van Ilse ingeschakeld. Ilse heeft een aantal gesprekken met onze dochter gehad, die zowel in de behandelkamer als wandelend in de buitenlucht plaatsvonden. Ilse gebruikt veel spel in de therapie en onze dochter ging graag naar Ilse toe. Zij onderhield ook regelmatig contact met ons als ouders om de voortgang en verdere aanpak te bespreken, hetgeen wij als prettig en nuttig hebben ervaren. Na een aantal gesprekken tussen Ilse en onze dochter, zagen wij duidelijk verbetering.  Ze heeft geleerd anders met spanning  om te gaan en daardoor onbezorgder en weerbaarder in het leven staat.  Nogmaals bedankt!

Moeder van B

Ik ben een 24-jarige (jonge) man en ik vond het moeilijk om gesprekken over persoonlijke onderwerpen te voeren en sloeg dicht in discussies. Ik ben samen met Ilse op zoek gegaan naar de oorzaak hiervan. Uiteindelijk zijn wij bij EMDR uitgekomen en ik ben super geholpen met deze therapie. Naast de EMDR heb ik ook veel tips en adviezen gekregen die ik meteen kon toepassen. Dit alles heeft me enorm geholpen! Door de persoonlijke en warme aanpak van Ilse voelde ik me vrijwel meteen op m'n gemak. Ik ben erg blij dat Ilse mij heeft kunnen helpen en ben nog elke dag blij met het resultaat

C. 24 jaar