Veranderingen in de financiering per 1 januari 2022, bggz-zorg voor volwassenen

Wat gaat er veranderen?

Vanaf 1 januari worden behandelsessies maandelijks gefactureerd, in plaats van 1 factuur voor de hele behandeling. Dit is te vergelijken met de facturatie bij bijvoorbeeld de fysiotherapeut.

Waar moet je rekening mee houden?

In december 2021 ontvang je via een e-mail een afsluitende factuur voor de behandeling, ook als deze nog doorloopt in 2022. Het factuurbedrag betaal je aan mij en deze afsluitende factuur dien je zelf in bij de verzekering.

Voor de behandelgesprekken in januari ontvang je via e-mail een factuur op 1 februari, daarna ontvang je maandelijks een factuur.

Als het eigen risico nog niet is aangesproken voor 2021 zal dit van de vergoeding/declaratie van de afsluitende factuur af gaan. De factuur van 1 februari zal het eigen risico van 2022 (385 – 885 euro) aanspreken. Het is dus mogelijk dat je vlak achter elkaar het eigen risico van 2021 en 2022 moet betalen.

Heb je nog een natura verzekering? Sluit dan voor 1 januari een restitutie verzekering af!

Bij een natura verzekering betaal je gemiddeld 40% van de behandeling zelf.

Een restitutie verzekering is meestal 10 tot 15 euro duurder per maand en dan krijg je 80-100% van de behandeling vergoed. Het is dus al snel verstandig om een restitutieverzekering af te sluiten. Dit kan 1 x per jaar; op 1 januari.

Loopt je behandeling door in 2022? Sluit dan tijdig de restitutieverzekering af.

Gaat er ook iets aan de zorg veranderen?

Nee, er gaat niets inhoudelijk aan de zorg veranderen.

Wel zal het behandelplan aan nieuwe eisen moeten voldoen. Ik zal hierover met je in gesprek gaan.

Reden van deze verandering?

De huidige manier van factureren is te complex, daar is iedereen het over eens. 

De factuur bevat straks herkenbare informatie die eenvoudig kan worden gecontroleerd. Je krijgt de factuur ook sneller, zo weet je eerder welke kosten zijn gemaakt en of je eigen risico moet betalen