• Naam, functie en AGB-code van de verwijzer
  • Een handtekening en/of praktijkstempel van de verwijzer
  • Dat het gaat om een verwijzing naar de (generalistische) Basis GGZ
  • Een klachtbeschrijving volgens de DSM5, vermoeden van een psychische stoornis, ernst van de problematiek, risico, complexiteit, beloop klachten.
  • De verwijzing is geschreven maximaal zes maanden vóór de eerste afspraak en minimaal op de datum van de eerste afspraak