Schematherapie


Schematherapie geeft je meer inzicht in de herkomst van je gedrag en gevoelens en het onderzoeken van je eigen behoeften staat centraal.

Vind je het moeilijk om “nee” te zeggen? Raak je erg onzeker van feedback van een collega? Of voel je je snel afgewezen als een afspraak niet doorgaat?

Hardnekkige patronen en vervelende gevoelens kunnen een grote invloed hebben op het dagelijks leven. Misschien merk je dat je emotioneel sterker reageert op gebeurtenissen dan anderen.

Patronen in ons doen, denken en voelen zijn al jong ontstaan, bijvoorbeeld vanuit ons gezin van herkomst, ervaringen op school of gebeurtenissen in het latere leven. In de schematherapie leer je je eigen patronen kennen, je eigen behoeften in contact met de ander, zodat het steeds beter lukt om je gedrag daarop aan te passen.

Schematherapie wordt vooral toegepast bij jongeren en volwassenen.

www.schematherapie.nl