Relatietherapie“Vanaf het begin van mijn werkende leven met jonge kinderen en ouders heb ik ervaring opgedaan in het begeleiden van stellen. Naast het ouderschap was ook de partnerrelatie vaak onderwerp van gesprek. De afgelopen jaren heb ik mij geschoold in Emotionally Focused Therapy, een wetenschappelijk bewezen, effectieve therapie voor stellen die vastlopen in hun relatie”.

Overheerst boosheid, verdriet, eenzaamheid of gelatenheid in je partnerrelatie? Zijn er veel ruzies? Is er sprake van overspel?

Regelmatig komen stellen in een onveilig en negatief patroon terecht. In relatietherapie, vanuit de EFT, komt er zicht op de patronen en de dynamiek in de relatie, maar ook de behoeftes van de partners. Er ontstaat meer rust in de relatie en stellen gaan elkaar in de regel beter begrijpen, waardoor er weer ruimte voor warmte en intimiteit ontstaat.

Over EFT is inmiddels heel veel gepubliceerd. Als u hierover meer wil lezen, dan raad ik het boek van Sue Johnson aan, ‘Houd Me Vast’.

Partnerrelatietherapie kan binnen mijn praktijk geboden worden als los traject, maar ook binnen individuele therapie of vanuit de ouderbegeleiding kunnen relatietherapiegesprekken geboden worden. EFT is een gestructureerde vorm van therapie, die volgens vaste stappen doorlopen wordt.