Zorg voor zwangeren en jonge ouders met een baby, peuter of kleuter (Infant Mental Health)


Ouder-kindtherapie is een vorm van hulp die bedoeld is voor ouders van een baby, peuter of kleuter, die (samen) vast lopen. Het kind uit dit vaak door bijvoorbeeld veel huilen, voedingsproblemen, moeite met slapen, prikkelgevoeligheid, boze buien of angsten. Sommige kinderen zijn hierin in aanleg gevoeliger, anderen hebben een moeilijke start (bijv. pre-/dysmatuur geboren) of nare gebeurtenissen (bijv. veel ziek geweest of medische ingrepen) meegemaakt en ervaren moeilijkheden in hun ontwikkeling. Vaak staat de ouder-kindrelatie onder druk, ouders raken onzekerder en komen in een negatieve spiraal terecht. Soms twijfelen ouders over de band met hun kind of genieten ze nog weinig van het ouderschap, vanwege somberheid (postnatale depressie) of nare ervaringen als gevolg van zwangerschap en/of de bevalling.

Ondersteuning aan zwangeren valt ook onder de Infant Mental Health, bijvoorbeeld als er veel spanning of angst ervaren wordt door eerdere impactvolle (of afgebroken) zwangerschappen.

Soms lijken té impactvolle gebeurtenissen de ontwikkeling van het kind, de ouder of zwangere te stagneren. EMDR (zie elders onder aanbod) kan hierin kortdurend helpend zijn om ervaringen verwerken.