Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een effectieve manier om volwassenen, jongeren en kinderen vanaf ongeveer 8 jaar te helpen bij hun problemen. Soms ligt de nadruk meer op het denken, soms meer op het gedrag.

De therapie wordt ingezet bij veel verschillende klachten. Bijvoorbeeld bij (sociale) angsten, dwangmatig gedrag, paniekklachten, piekeren, somberheid, een negatief zelfbeeld of boze buien.

In de therapie bieden oefenboeken en spelmaterialen een praktische hulp bij de behandeling van kinderen. Ouders worden actief betrokken.

Voor jongeren en volwassenen bestaat individuele CGT vaak uit samen onderzoeken wat je belemmert. Welke gedachten en ervaringen je functioneren beïnvloeden, en welke alternatieve gedachten en activiteiten helpend zijn.

CGT behandelingen duren over het algemeen kort. De therapie is vooral gericht op moeilijkheden die nu spelen en minder op problemen uit het verleden.